NaoGoEnd

Právě jsou na serveru 2 hráči

main-photo

§1 Práva a povinnosti hráče

• Hráč registrovaný na serveru souhlasí s tím, že vše, co poskytne, nahraje, napíše nebo daruje, není nijak právně vymahatelné.

• Hráč je povinen respektovat vedení serveru.

• Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.

• Hráč není povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je činnost v rozporu se zde uvedenými pravidly.

• Pokud hráč podává stížnost na člena vedení serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy - fotografie, data, výpisy.

• Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.

• Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacizmus a jiná hnutí.

• Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban.

• Neznalost pravidel nijak neomlouvá!

• Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.

• Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného.

• Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů. V případě, že hráč bude sdílet cízí údaje (data, fotografie, reálné jména, adresu) bez povolení dané osoby, bude neprodleně vykázán ze serveru.

§2 Pravidla související s chatem

• Nezneužívejte kanály chatu k něčemu jinému než k jejich účelu. To zahrnuje použití více účtů k obejití cooldownu.

• Ve veřejných chatech nezpůsobujte drama. Přesměrujte své stížnosti nebo zprávy na fóra.

• Nezapojujte se do veřejných, politických, náboženských, citlivých nebo nevhodných témat.

• Neinzerujte ostatní servery na veřejných ani soukromých zprávách.

• Odesílání podobných zpráv více než dvakrát v chatu nebo soukromých zprávách za účelem trollingu může být považováno za spam.

§3 Pravidla týkající se cheatů a závad

• Nepoužívejte závadu ve svůj prospěch a nahlaste všechny závady, které najdete.

• Nepoužívejte podvody nebo hacknuté klienty ve svůj prospěch a nahlaste ty, kteří to dělají.

• K získání výhody nepoužívejte funkce Autoclickers a Macros.

• Kliknutí Butterfly & Drag není povoleno.

• Stáhnutí mapy za účelem lokalizace portálů, skrytých předmětů nebo jiných cenností není povoleno.

• Zneužívání nástrojů pluginu (Příklad: nástroj MassiveLock stick) není povoleno.

§4 Pravidla týkající se identity serveru

• Nestavte příliš nestředověké, krabicové struktury nebo stejně nekreativní stavby. Pokud si nejste jisti, zda je vaše sestava přijatelná, vytvořte lístek MassiveTicket.

• Nedělejte svou frakci zcela neodolatelnou, pokud je nad zemí, neomezuje se pouze na, ale zahrnuje sluneční střechy nebo úplné zapouzdření.

• Je povoleno vytvářet plovoucí buildy.

§6 Zakoupení VIP

• Při koupení VIP je server povinen, přidělit prefix každému kupujícímu.

• V případě banu, nebude bráno na prefix velké smilování, v nutnosti banu bude udělen.

• VIP má přednost v podpoře, nebude tak provedeno, jeho VIP bude prodlouženo o 1 den. Pokud podpora zrovna řeší případ, není to bráno jako nepřijetí přednosti.

• Server nepřijímá zodpovědnost za špatně odeslané peníze.

• V případě odeslání větší částky, než byla žádaná na VIP, server přebytečné peníze zašle zpět na účet, z kterého byli odeslány.

• VIP hráč nesmí při boji používat fly.

§7 Pravidla týkající se Griefing

• Neničte stavby ostatních lidí.

• Neničte okolí stavěním ošklivých struktur nebo stavěním pilířů, abyste mohli vstoupit do nepřátelské frakce, aniž byste je poté odstranili.

• Nevytvářejte portály blízko k přežití, kde vzniká svět.

§8 Pravidla související s pluginy a mechanikou

• Cokoli, co způsobuje značné zpoždění TPS nebo FPS, jako například velké redstone, může být odstraněno zaměstnanci.

• Pasivní moby způsobují zpoždění, a proto je přijatelné maximální množství na farmu 30.

• Nepoužívejte vodu, košíky ani písty k ovlivňování nebo zabíjení Mobů ani k vytváření Mob Grinders.

• Nevytvářejte automatické farmy, vodní farmy ani jiné nemanuální farmy.

• Nepoužívejte žádné pluginy k rozesílání zpráv ostatním hráčům.

• Nevytvářejte pasti, ze kterých člověk nemůže uniknout. Zabití hráče je platným prostředkem „úniku“.

• Nevytvářejte pasti zahrnující portály nebo neviditelné portály za účelem zajetí nebo zabití hráčů.

• Nevytvářejte portál, který vede na jiný portál, který vás uvězní uvnitř portálového bloku, takže nemůže uniknout.

§9 Pravidla související s trhy

• Vlastnit tržnici bez jakýchkoli produktů není povoleno.

• Hráči mohou požádat zaměstnance, aby upravili vlnu a sklo v obchodě a kolem něj.

• Hráčům je povolen pouze 1 obchod. Jakékoli alternativní obchody budou rychle odstraněny bez náhrady.

• Market shop nemůžete používat jako osobní úložiště a zakázané stavební bloky zůstávají stejné (postele, koncové portály, portály nether, rámy předmětů nebo nadměrné používání bannerů nebo stojanů na brnění atd., Protože to pomůže snížit zpoždění).

• Obchody budou od vlastníka obchodu potřebovat alespoň 1 zámek obchodu v oblasti trhu.

Při poskytování služeb používáme cookies, používáním webu vyjadřujete souhlas.